Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Groningen

Delen

Ken jij iemand die past bij deze organisatie?

Informatie

Bekijk de kaart

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Agentschap Telecom

Radio, televisie, je mobiele telefoon; allemaal maken ze gebruik van radiogolven die zich verplaatsen binnen de ether. Er zijn tegenwoordig zóveel diensten die gebruik willen maken van de ether, dat die ruimte goed bewaakt moet worden.
Frequentieruimte is geen onuitputtelijke bron. Daarom houdt Agentschap Telecom zich bezig met het waarborgen van de beschikbaarheid van moderne en betrouwbare telecommunicatie, in en voor Nederland. Om die reden is Agentschap Telecom betrokken bij het maken van (inter)nationale afspraken over het gebruik van frequenties.

Agentschap Telecom is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Het agentschap is zowel uitvoerder als toezichthouder en is gevestigd in Groningen en Amersfoort.

Wil je meer weten? Kijk dan eens op www.agentschaptelecom.nl of volg ons op twitter via @AgentschapT.

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit

De samenleving vraagt om veilig en gezond voedsel en veilige producten, die met respect voor mens, dier en omgeving zijn geproduceerd. De Nieuwe VWA neemt ten aanzien hiervan Risicogericht, Slagvaardig en Transparant haar verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden zijn onze drijfveren. Het is een bewuste keuze, ze geven exact aan waar we voor gaan. We richten onze activiteiten vooral op de bedreigingen voor mensen, dieren en planten, alsmede op de omgeving waarin de productie, verwerking en consumptie van (dier)voedsel en consumentenproducten plaatsvindt. We hebben gekozen voor een divisiestructuur, concentratie van werkplekken en verbreding van de inzetbaarheid van onze medewerkers om soepel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en doortastend te kunnen optreden bij (nieuwe) incidenten of crises. Bovendien willen we nadrukkelijk (het effect) laten zien (van) wat we doen en wat dat heeft gekost, zowel naar de eigenaar/opdrachtgevers EZ en VWS en de 'politiek' als naar het bedrijfsleven en de burgers/consumenten.

Vacatures van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op dit moment geen vacatures.

De Traineelink website laat vacatures zien van traineeships van alle aangesloten organisaties in Noord-Nederland. Iedere organisatie in Noord-Nederland die trainees inzet (of wil gaan inzetten) is een potentiële partner van Traineelink. Traineelink is een initiatief van Noorderlink.

feedback?